Haftalık Bülten (Müstahsil)
Ayçiçek Çerezlik: 47,39 TL     Dana: 98.955,53 TL     Dana Eti Kemikli: 350,00 TL     Defne Yaprağı (Sürgünlü): 9,50 TL     Erik: 50,83 TL     İnek Sütü: 15,01 TL     Kabak Çekirdeği: 109,43 TL     Kabuklu Fındık: 118,12 TL     Karpuz: 3,46 TL     Kiraz: 51,56 TL     Mısır Dane: 7,34 TL     Mısır Yaş: 8,14 TL     Patates: 16,11 TL     Patates 2.Nevi: 3,33 TL     Soğan Kavurmalık: 3,58 TL     Soğan Kuru: 14,58 TL     Süs Bitkisi: 153,77 TL     Taze Sarmısak: 25,00 TL     Yemlik Buğday: 7,70 TL    

T.M.O. 2024 Dönemi Hububat Alım Şartları, Baremleri ve Depolama İşleri

  • Anasayfa
  • /
  • Duyurular
  • /
  • T.M.O. 2024 Dönemi Hububat Alım Şartları, Baremleri ve Depolama İşleri
  • 10 Haziran 2024

  • 114 Görüntülenme

T.M.O. 2024 Dönemi Hububat Alım Şartları, Baremleri ve Depolama İşleri

Sayın Üyemiz;  

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Sakarya Başmüdürlüğü'nün 10.06.2024 tarihli yazısı;

2024 dönemi buğday ve arpa alım fiyatları 6 Haziran'da açıklanmıştır (Ek-1). Peşin alımlara 7 Haziran 2024  itibariyle  başlanacak,  30 Nisan 2025  itibariyle  son  verilecektir.  Emanet  alım yapılmayacaktır.

2024 dönemi hububat alımlarında uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Hububat  (buğday  ve  arpa)  peşin  alımları,  geçtiğimiz  yıllarda  olduğu  gibi  randevulu  olarak yapılacaktır.

2024 alım  döneminde;  buğday  ve arpa ÇKS  kaydı  bulunan  üreticilerden  ürün  bazında ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı kadar  peşin  alım  yapılacaktır.  Ancak suistimal durumu gözetilerek (ÇKS belgesinde bakiye ürün az olmasına rağmen büyük miktarda ürün getirilmesi) üreticilere kolaylık sağlanması bakımından, son vasıtadaki ürünün tamamı satın alınacaktır.

ÇKS kaydı olmayan kesimlerden peşin alım yapılmayacaktır.

A-RANDEVU İŞLEMLERİ (YENİ RANDEVU SİSTEMİ)
1-Randevular,  e-Devlet  uygulamasından  veya  https://www.tmo.gov.tr  ve  https://randevu.tmo.gov.tr web adreslerinden alınabileceği gibi başmüdürlüğümüzden de alınabilecektir.
2-Randevu alma işlemi, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası; ÇKS belgesi olan tüzel kişiler için  vergi numarası ile yapılacaktır.
3-Üreticilere, ürün bazında Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı ürün miktarı kadar randevu verilecek ve sistem ÇKS bilgilerini otomatik olarak sorgulayacaktır.
4-Üreticiler,  randevu  almadan  önce  İl/İlçe  Tarım  ve  Orman  Müdürlüklerinden  ÇKS  bilgilerini güncelleyeceklerdir.
5-Randevu  alma  işlemlerinde  "Teslim Edilecek Ürün"  bölümünde,  ekmeklik  ve  makarnalık  buğday ayrımı bulunmamakta olup sadece buğday randevusu verilecektir.
6-Üreticiler, randevu almak istediklerinde "Teslim Edilecek Ürün" hanesinde sadece seçtikleri ürün için randevu alabilecek, ayrıca ÇKS'de kayıtlı seçtiği ürüne ait alan ve üretim bilgilerini görebileceklerdir. Örneğin; ÇKS'de buğday kaydı olan bir üretici "Teslim Edilecek Ürün" hanesinde buğday ürününü seçmesi durumunda sadece buğday için randevu alabilecek ve sadece ÇKS'de kayıtlı buğdaya ait bilgileri görebilecektir.
7-Üreticilerin cep telefonlarının doğru girilmesi amacıyla  randevu alma aşamasında bir defaya mahsus cep  telefonlarına  SMS  ile  onay  kodu  gönderilecek  ve  üreticilerin  onay  kodunu  girmesini  müteakip üreticilerin cep telefonu olarak kaydedilecektir.
8-Üretici  tarafından  her  randevu  alındığında;  randevusu  ile  ilgili  detaylı  bilgi,  referans  numarası  ve randevu iptal linkinin yer aldığı SMS gönderilmektedir. Ayrıca randevu tarihinden bir veya birkaç gün öncesinde üreticilere aynı bilgilerin yer aldığı randevu hatırlatma SMS'i gönderilmektedir.
9-Üreticiler, asgari 5 ton için randevu alabileceklerdir. Ancak, ÇKS'de kayıtlı toplam üretim miktarı 5 tonun üzerinde olup son randevu için kalan miktar 5 tondan düşük ise bir kez randevu alabilecektir. Örneğin; ÇKS'de 14 ton buğdayı olan bir üretici 6 ton + 6 ton olmak üzere 2 randevu alacak, kalan 2 ton hakkı için sadece bir defaya mahsus olmak üzere 2 tonluk randevu alabilecektir. 1 ton + 1 ton olarak randevu verilmeyecektir.
10-Bir  üretici,  bir  günde,  bir iş  yerine  sadece  bir  ürün için  randevu  alabilecektir. Aynı  gün içinde  bir üreticinin farklı ürünü alınmayacaktır.
11-Bir üretici, bir işyeri için günlük en fazla 120 ton randevu alabilecektir.
12-Üreticiler, ÇKS'de bulunan kayıtlı üretim yerine göre ürününü verebileceği her bir iş yeri ve ürün için gün içerisinde en geç saat 14:00'a kadar randevu alabileceklerdir.
13-Bir üretici farklı günlerde en fazla 3 adet randevu alabilecektir.  Bu  3  randevudan  1  tanesine gelinmesi  veya  iptal  edilmesi  durumunda  yeni  bir  randevu  hakkı  doğacak,  randevunun  1  tanesine gelinmeden ya da iptal edilmeden 4. randevu alınamayacaktır.
14-Ürün sahibi ÇKS'deki üretim miktarı kadar teslimat yapması durumunda (son araç hamulesi alınacak) sonraki günler için randevusu varsa alınan randevular sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek ve bir daha randevu alamayacaktır.
Örnek 1-; ÇKS'de 50 ton üretimi olan üretici, 20 ton, 20 ton ve 10 ton olmak üzere 3 ayrı randevu almış olsun. 1. randevusuna 20 ton, 2. randevusuna ise 30 ton ürün teslim etmiş toplamda teslim ettiği ürün miktarı ÇKS'deki üretim miktarı kadar yani 50 ton olduğu için 3'üncü randevusu sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.
Örnek 2-; ÇKS'de 50 ton üretimi olan üretici, 20 ton, 20 ton ve 10 ton olmak üzere 3 ayrı randevu almış olsun. Üretici ilk teslimatı yaptığında 35 ton teslimat yapsın. Sistem bir sonraki gün sabah saat 07:00'da tarama yaparak ilgili üreticinin son 10 tonluk randevusunu iptal edecek ve 20 tonluk ikinci randevuyu 15 ton yapacaktır ve üreticiye bilgilendirme SMS'i gönderilecektir.
15-Randevular, randevu tarihinden bir gün önce saat 18.00'e kadar internet üzerinden veya iş yerlerine müracaat edilerek iptal edilebilecektir. İş yerine yapılan başvurularda ise kimlik beyan edilmesi şartıyla dilekçe alınacaktır. Ayrıca  üreticiler kendilerine  gelen  SMS'lerdeki  randevu  iptal  linki  üzerinden  randevusunu  iptal edebilecektir.
16-Üreticiler, almış oldukları randevularını iptal etmeden iki kez gelmemeleri durumunda sistemden bir daha  randevu alamayacak;  daha  sonraki tarihler için alınmış  olan  randevuları  da iptal edilecektir. Bu husus, ikaz olarak randevu sayfasında yer almaktadır. 17-2023 alım döneminde yasaklı durumuna düşen üreticiler 2024 yılında randevu alamayacaktır. Yasaklı üreticiler  randevu  sisteminde  kayıtlı  olup  bu  üreticilerin  randevu  almaları  sistem  tarafından engellenmiştir.
18-ÇKS'ye kayıtlı üreticinin vefat etmesi durumunda  veraset  ilamı  ile  belirlenen  mirasçıya  veya mirasçılardan birine (noterden vekalet almak şartıyla) alınacak/devredilecektir.
19-Randevu alma aşamasında, ÇKS'de tanımlı bulunan ilçeye göre ürünün teslim edilebileceği iş yerleri otomatik olarak ekranda görülecektir.
20-Pazar günleri, Kurban Bayramı Arefesi ile Bayramın 1. ve 4. günleri dahil (15-19 Haziran) ve resmi tatillerde alım yapılmayacaktır. Randevular açılmadan önce Ziraat Odası veya İl/İlçe Tarım Müdürlükleri sistemlerinden randevuların açılacağı tarih ve saat SMS yoluyla üreticilere duyurulacaktır. Lisanslı Depolarda Randevu Sistemi
1- Merkezde yapılacak alımlar Doğu Marmara Lisanslı Depoculuk Firması tarafından yapılacaktır.
2-Üreticiler, ÇKS'de bulunan kayıtlı üretim yerine göre ürününü verebileceği her bir lisanslı depo ve ürün için gün içerisinde saat 19:00'a kadar randevu alabilecektir.
3-Üreticiler,  almış  oldukları  randevularına  5 gün içerisinde gelmemeleri durumunda  randevuları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.
B- ALIM, FİYAT, ÖDEME USUL VE ESASLARI İLE BAREM UYGULAMALARI
Kurumumuz ile lisanslı  depo  şirketleri  arasında  protokol imzalama  süreci  devam  etmekte  olup protokol imzalanan lisanslı depo şirketlerine ait bilgiler, Kurumumuz web sayfasında "Anlaşmalı Lisanslı Depolar"  bölümünde  yer  almaktadır.  Protokol imzalanan lisanslı depoların bulunduğu yerlerdeki işyerlerimizde alım yapılabilecektir. Uzun süreli kiralama (USK)  garantisi  kapsamında  Kurumumuz  kullanımında  olan  depoların bulunduğu yerlerdeki alımlar, bu depolarda yapılabileceği gibi lisanslı depolar üzerinden ELÜS yoluyla da yapılabilecektir.
Kurumumuz tarafından 2024 dönemi için uygulanacak hububat alım fiyatları Ek-1'dedir.


Ödemeler ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 45 gün içerisinde yapılacaktır.
1 - Alım Esasları
1.1-Ekmeklik  buğday  renk  hâkimiyetine  göre  kırmızı ve beyaz ekmeklik buğdaylar  olarak sınıflandırılarak depolanacaktır.
1.2-Pazar  günleri alım  yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç  duyulması  halinde  pazar  günleri alım  yapılması konusunda başmüdürler yetkilidir.
1.3-Kurumumuza  yapılacak  ürün  teslimatı  sadece  ürün sahipleri  tarafından  yapılacaktır.  İnternet üzerinden randevu alınırken de sistem uyarı vermektedir. Söz konusu uygulamadan randevusu bulunan üreticiler  öncelikle  haberdar  edilecek  ve  konu tüm  alım  noktalarında  ürün  sahiplerinin  görebilecekleri şekilde ilan edilecektir. Ürün  sahibinin  herhangi  bir  sebeple  ürün teslimatı  yapamayacak  olması  durumunda teslimat,  vekâlet (noter onaylı) verdiği kişi tarafından yapılabilecektir.
1.4-Eski yıl mahsulü veya ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. Randevu almak isteyen üreticiler bu hususla ilgili hazırlanan taahhütname metnini kabul etmeden/onaylamadan randevu alamayacaklardır. Eski yıl mahsulü veya ithal ürünün Kurumumuza satışının yapıldığı ya da yapılmaya çalışıldığının tespit  edilmesi halinde üreticinin Kurumumuza ürün satışı (Haşhaş hariç) 2 yıl engellenecektir. Bu  durumun  tespit  edilmesi  halinde  işyerince  bir  tutanak  düzenlenecek  ve  üreticinin  stok  modülüne "Yasaklı  Üretici"  olarak  girişi  yapılacaktır.  Yasaklı  Üretici  girişi;  Stok  İşlemleri  →  Alım  →  Alım İşlemleri  →  Ürün  Belgesi  menüsü  içinde  "Yasaklı  Üretici"  bölümünden  yapılacaktır.  Kayıt  işlemi yapıldıktan  sonra, tespitin  yapıldığı tarihteki  ve  sonraki  günler için  almış  olduğu tüm  randevular iptal edilecektir.  Aynı  zamanda  sistem,  üreticinin  ülke  genelinde  iki  yıl  (24  ay)  süreyle  TMO'ya  ürün satmasını engelleyecektir. Bu husus üreticilere, işyerlerimizce duyurulacaktır. Yasaklanan üreticiye ait numune bir ay süreyle saklanacaktır. 2023 döneminde yasaklanan üreticilerden 2024 yılında alım yapılmayacaktır.
1.5-Alımlarda, her araçtan ürünü temsil eden numune alınacak ve analize tabi tutulacaktır.
1.6-Alımların  analizle  yapılması  esastır.  Protein  cihazı  ile  analiz  1  kez  yapılacaktır.  TMO'ya  ürün getirenler dışındaki üçüncü şahıslara protein cihazıyla analiz, kesinlikle yapılmayacaktır.
1.7-Buğday  ve  arpa  ürünlerine  ait  ÇKS  kaydı  olan  üreticiler,  üreticilerin  ortağı  olduğu  kooperatif  ve birlikler ile diğer kesimlerden bu ürünlerde ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacaktır. Ancak suistimal durumu gözetilerek (ÇKS belgesinde bakiye ürün az olmasına rağmen büyük miktarda ürün getirilmesi) üreticilere kolaylık sağlanması bakımından, son vasıtadaki ürünün tamamı satın alınacaktır.
1.8-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarından  yapılacak  alımlarda  ÇKS belgesi istenmeyecek  olup  üretim yaptıkları  arazi  varlığına  ait  verim  ve  ekilen  alanın  gösterildiği  resmi bir belge talep edilerek  alım yapılacaktır. 
1.9-ÇKS'ye kayıtlı üreticinin vefat etmesi durumunda  hakları mirasçılarına  geçecektir. Bu  nedenle alımlar, ÇKS'ye kayıtlı vefat eden üreticiye ait mahkemeden ya da noterden alınacak mirasçılık belgesi (veraset ilamı)  ile  belirlenen  mirasçılarından  vefat  eden  üreticinin  ÇKS  limitleri  üzerinden yapılabilecektir.  Birden  çok  mirasçı  olması  durumunda  mirasçılar,  aralarından  bir  kişiye  noter  onaylı ürün satışı ve tahsilatına yetkili olduğuna dair vekâlet verecekler, alım ve ödeme işlemleri vekâlet verilen kişi üzerinden gerçekleştirilecektir. Alım  işlemleriyle  ilgili  Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığına  çağrı  açılması  gerekmektedir.  Randevunun mirasçı adına değiştirilmesine müteakip ürün belgesi ve banka hesap numarası düzenlenecektir. Ürün alımları sırasında ürün belgesine; mirasçılık belgesi, birden fazla mirasçı varsa noter onaylı vekâlet belgesi eklenecektir.
1.10- 2024 yılı alımlarında önceki yıllardan farklı olarak dampersiz ya da damperi çalışmayan araçla ürün teslim edilmesi halinde peşin alımlarda (taahhütname ile alımdan peşin alıma dönenler hariç) tüm kesimlerden 75 TL/Ton+KDV boşaltma ücreti alınacaktır. Damperli araçla ürün getirilmesi durumunda boşaltma ücreti alınmayacaktır.
2 - Barem Uygulamaları
2.1-Canlı haşere(ambar zararlısı) ihtiva eden ürünler kesinlikle alınmayacaktır.  Tohum ilacıyla ilaçlanmış ürünler alınmayacak, ancak fumige edilmiş ürünler, fumigasyon belgesi varsa ve analiz numunesinde canlı haşere ihtiva etmiyorsa alım işlemine tabi tutulacaktır.

İçeriği Paylaş

Sakarya Ticaret Borsası