Haftalık Bülten (Müstahsil)
Ayçiçek Çerezlik: 47,39 TL     Dana: 98.955,53 TL     Dana Eti Kemikli: 350,00 TL     Defne Yaprağı (Sürgünlü): 9,50 TL     Erik: 50,83 TL     İnek Sütü: 15,01 TL     Kabak Çekirdeği: 109,43 TL     Kabuklu Fındık: 118,12 TL     Karpuz: 3,46 TL     Kiraz: 51,56 TL     Mısır Dane: 7,34 TL     Mısır Yaş: 8,14 TL     Patates: 16,11 TL     Patates 2.Nevi: 3,33 TL     Soğan Kavurmalık: 3,58 TL     Soğan Kuru: 14,58 TL     Süs Bitkisi: 153,77 TL     Taze Sarmısak: 25,00 TL     Yemlik Buğday: 7,70 TL    

TÜRİB Kaydı ve ELÜS İşlemleri
5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri'nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin (TÜRİB) 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına geldiği bildirilmiştir.

TÜRİB'in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS'lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişilecek "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir. 

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB'e kayıt olması gerekmektedir. ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan Antalya Ticaret Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte Ankara Ticaret Borsamıza başvurmaları önemle duyurulur.

Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir.

 

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) YATIRIMCI KAYIT İŞLEMLERİ

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  

 

 • * Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • * Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
 • Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b
 • * Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
 • * Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  

 

 • * Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 • * Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
 • * Vergi Levhası örneği
 • * İmza Sirküleri
 • * Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a
 • * Temsilci atanmasına ilişkin Şirket’in yetkili organı tarafından alınan karar
 • * Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
 • * Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4

 

Kayıt İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi İçin:

Levent ÖZCAN 0264 278 42 30 Dahili: 118 tescil@stb.org.tr

 

Önemli Linkler

- İşlem Kılavuzu
- ELÜS İşlem ve Takas Süreçleri
- Yatırımcı TÜRİB Hesap Açılış Süreçleri
- Takas Üyeleri
- Mevzuat
- Sıkça Sorulan Sorular

Sakarya Ticaret Borsası