Tescil İşlemleri

Müstahsil Tescil Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Formül:

Müstahsil Tescil Ücreti = Brüt Tutar - (Stopaj + Bağkur) / 1000

Müstahsil listenizdeki toplam brüt tutardan stopaj ve bağkur kesintilerinin toplamı düşüldükten sonra kalan tutar bine bölünür çıkan rakam tescil ücreti olarak hesaplanır. Eğer Müstahsil tarihi 30 günü geçmişse Tescil ücretinin %50'si, tescil ücretine ilave edilerek gecikme ücretiyle birlikte tescil ücreeti alınır.

Örneğin:

950 TL Tescil ücreti tutan bir müstahsil veya fatura tescilinde 475 TL gecikme ücreti üzerine ilave edilerek 1.425 TL tescil ücreti alınır.

Fatura Tescil Ücreti:

Formül: 

Fatura Tescil Ücreti = KDV hariç 950.000 TL'ye kadar olan faturaların tescil ücreti 1000'de 1'dir. 950.000 TL üzeri olan faturaların tescil ücreti 950 TL 'dir.

Örneğin:

KDV hariç tutarı 150.000 TL olan bir faturanın tescil ücreti 150TL'dir. KDV hariç tutarı 950.000TL olan bir faturanın tescili ise 950TL üst limit olduğundan tescil ücreti 950TL'dir. Bu hesaplama her bir fatura için geçerlidir. 

Uyulması Gereken Önemli Kurallar

  • Her ayın 26'üne kadar bir önceki ay kesilen müstahsil makbuzlarının listesi yapılarak borsada tescil yapılması gerekmektedir. Eğer ayın 26'ü geçerse zirai stopajı 2 katı hesaplayarak ilgili vergi dairesine tahakkuk edilmesi veya düzeltme beyanname verilmesi sonrasında tescil işleminiz yapılacaktır.
  • Borsaya teminat verilmediyse zirai stopajınızı ödeme yaptıktan sonra tescil işleminiz yapılacaktır.
  • Borsaya verdiğiniz teminat tutarı tek seferdeki müstahsil tescilinizden doğan zirai stopaj tutarının altına kalırsa ya teminat rakamı güncellenmeli yada zirai stopaj peşin ödenmelidir. Ödeme yapıldıktan sonra veya teminat rakamı güncellendikten sonra işlem yapılacaktır.
  • Müstahsil tescili yaptırdığınızda ilgili müstahsil döneminin zirai stopaj borcunu ödeme yaptıktan sonra Stopaj ödeme dekontunu  (Vergi Tahsil Alındısı ) alıp tarafımıza iletmeniz halinde sonra ki müstahsil listesinin tescili yapılacaktır.

Örneğin Ocak 2023 tarihli müstahsil Şubat 26'sına kadar borsa da tescili yapıldı, Şubat 2023 döneminde kesilen müstahsillerin tescil işlemi Mart 26'sına kadar yapılması gerekmektedir. bir önceki tescil işlemindeki müstahsil dönemi Ocak 2023 olduğundan dolayı Ocak 2023 dönemi zirai stopaj borcu ilgili vergi dairesine ödeme yapılıp Borsaya Stopaj ödeme dekontu (Vergi Tahsil Alındısı) iletilmeden Şubat dönemi kesilen müstahsilin tescili yapılamaz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus bir önceki tescil işlemindeki müstahsil dönemine ait zirai stopaj borcunun kalmaması gerekmektedir. Müstahsil tescili yapıldığında sistem üyeyi ilgili müstahsil dönemine göre zirai stopaj borcundan dolayı sorumlu tutar, teminat verildiğinde sistemde en fazla 1 adet zirai borç bekleyebilir. Teminat verilmemişse Önce ödeme yapılıp daha sonra tescil işlemi yapılacaktır.

  • 30 günü geçen müstahsillerde tescil ücretinin %50'si, tescil ücretine ilave edilerek hesaplanır. %50 gecikme ücreti alınır. 
  • Müstahsil listesi yapılması zorunludur, kesilen müstahsil makbuzu bir adet dahi olsa ilgili liste beyan edilmesi gerekmektedir. 
  • Tescil ücreti ödemesi, Tescil yapıldığı günde yapılması gerekmektedir. Vadeli ödeme işlemi yapılamaz. 
  • Borsaya aidat borcu olan üyelerin tescil işlemi yapılamaz. Önce aidatın ödenmesi gerekmektedir.
  • Satış faturası tescilinin yapılabilmesi için sistemdeki stoğunuzun faturadaki ürün miktarını karşılaması gerekmektedir. Önce giriş sonra çıkış işlemi yapılır. 

Önemli Duyuru

01.01.2019 tarihi itibarı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Ticaret Borsaları için yapmış olduğu (TİBOS) Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemini kullanacağımızdan dolayı yeni yıl itibarı ile firmanızın stoklarını gösterir evraklarınızın yeni yıl işlemlerinizden önce borsamıza getirilmesi gerekmektedir kontrol sağlandıktan sonra işlemleriniz yapılacaktır. Eğer stoklarınız yetersiz ise sistem satış işlemine izin vermeyecektir. Bazı ürünler hariç alışı beyan edilen ürünlerin satışının da beyan edilmesi gerekmektedir.

Yeni Borsa yazılımında her müstahsil tarihi sistem tarafından kontrol edilecek ve 30 günü geçmiş müstahsiller için gecikme ücreti yansıtacaktır. Gecikme ücreti ödememek ve yoğunluğa kalınmaması adına Müstahsil listesi yukarıda linkini verdiğimiz Excel kalıbını indirip, içerisine müstahsil bilgilerini doldurduktan sonra her ayın ilk haftası müstahsil listelerini göndermeniz gerekmektedir. Çoklu satış faturası olan üyelerimiz için de fatura listesi excel dosyası örneğinin linki verilmiştir, link üzerinden excel kalıbını indirerek fatura bilgilerinizi excel dosyasına doldurup tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. 

 

 

Hangi Yollar İle Excel Dosyasını İletebilirim?

(Tercihimiz) Merkez Mail Adresi:  tescil@stb.org.tr >> Bu Mail adresini kullanarak Excel dosyanızı merkeze iletebilirsiniz.

Taşınabilir Bellek: Flash Disk veya Taşınabilir Hard Disk'e  (Harici Disk) dosyayı kopyalarak Borsamıza gelip işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

 

Şubeler Üzerinden Mail Yoluyla Tescil İşlemlerini Yaptırabilmek İçin Aşağıdaki Mail Adreslerini Kullanabilirsiniz.

Hendek Şube: hendeksube@stb.org.tr

Kocaali Şube: kocaalisube@stb.org.tr

Karasu Şube: kocaalisube@stb.org.tr

Sakarya Ticaret Borsası