Haftalık Bülten (Müstahsil)
Ayçiçek Çerezlik: 32,65 TL     Dana: 99.423,63 TL     Düve: 52.500,00 TL     Erik: 50,00 TL     İnek: 50.000,00 TL     İnek Sütü: 16,24 TL     Kabak Taze: 10,31 TL     Kabuklu Fındık: 113,98 TL     Kiraz: 76,39 TL     Kuzu: 8.825,00 TL     Manda: 81.277,50 TL     Mısır Dane: 7,70 TL     Sığır (Hasarat): 30.000,00 TL     Süs Bitkisi: 1.003,47 TL     Yemlik Buğday: 7,75 TL    

Başkanın Mesajı

STB Başkanı Mustafa Genç

Mustafa GENÇ

Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı

“Tarım Sektöründe Gençlerle Birlikte Geleceği Planlamak: Politikalar ve Stratejiler”

Tarım, insanlık tarihinin en eski ve en önemli sektörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak günümüzde gençler arasında tarıma ilgi ve katılımın azalması, geleceğimiz için endişe verici bir durumdur.

Tarım sektörü, sadece gıda üretmekle kalmamakta, aynı zamanda istihdam yaratma, ekonomik büyümeye katkı sağlama ve kırsal alanların gelişimine önemli ölçüde destek olma potansiyeline sahiptir. Ancak tarım, zorluklarla dolu olsa da geleceği parlak sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle genç nesilleri tarım sektörüne çekmek ve bu alandaki fırsatları doğru bir şekilde anlatmamız gerekmektedir

Çocuklarımıza tarıma ilgi ve sevgi aşılamayı ilkokulda başlamalı, küçük yaşlardan itibaren onlara üretmenin değerini, tarımın gücünü ve gelecek planlamasında tarımın önemini öğretmeliyiz. Okullarda tarımın temel prensipleri ve uygulamalarıyla ilgili daha fazla ders ve etkinlik düzenlemeliyiz. Tarımın çeşitli alanlarından örnekler sunarak gençlerin ilgisini çekmeliyiz. Ayrıca tarımın teknoloji ve yeniliklerle birleştiğini vurgulayarak gençlere modern bir sektör olduğunu göstermeliyiz.

Artan şehirleşme ve dijitalleşme, gençleri tarımdan uzaklaştırıyor. Bu nedenle “Ah, bu gençler neden tarımla ilgilenmiyor?” diye eleştirerek geçiştirmek yerine gençlerin tarımla nasıl ilgilenebileceklerini düşünmeliyiz. Bu durumu değiştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Gençleri teknoloji bağımlılığından kurtarıp, tarım ve doğa bilincini aşılamalı, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmalıyız. Okullarda tarıma dayalı öğrenme ve deneyimlerin yanı sıra tarım okulları, tarım stajları ve çiftlik ziyaretleri gibi uygulamalı eğitim programları da düzenlemeliyiz. Gençleri tarımın pratik yönleriyle buluşturarak, toprakla çalışma deneyimi kazanmalarını sağlamalıyız.

Tarım sektörünün gençler için taşıdığı potansiyeli ve fırsatları doğru bir şekilde anlatmanın yanı sıra girişimcilik fırsatlarına da vurgu yapmalıyız. Gençlere kendi tarım işletmelerini kurmaları için destek sağlamalı, hibe ve teşvik programlarıyla onları cesaretlendirmeliyiz. Aynı zamanda tarımda teknoloji ve inovasyonun kullanımını teşvik etmeli, genç girişimcilere bu alanda destek vererek yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasını sağlamalıyız.

Tarım sektöründe kırsal alanları daha yaşanabilir hale getirmek için köye dönüş projelerini hayata geçirmeliyiz. Kırsal bölgelerde altyapı geliştirme, sağlık hizmetleri, eğitim imkânları gibi konularda iyileştirmeler yapmalı, gençlere kırsal yaşamın cazibesini göstermeliyiz. Aynı zamanda tarım sektörünü daha çekici hale getirmek için modern tarım tekniklerini ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeliyiz.

Tarımın geleceğine gençlerin yön vereceğini unutmadan doğru politikalar ve stratejiler geliştirerek, tarımın geleceğini gençlerle birlikte planlamalıyız. Bu sayede gençler üretim sürecine katılabilir, kendi işini kurabilir, yenilikçi çözümler geliştirebilir ve geleceğin tarımını şekillendirebilir.

Hangi makamda olursak olalım, hangi işi yapıyorsak yapalım, kendi varisimizi kendimiz oluşturmalıyız. Tarım sektöründe gençlerin önemini ve katkısını her zaman hatırlayarak, ülkemizin topraklarını işleyerek milli ekonomiye ve üretimimize katkıda bulunan gençlerin sayısının arttırmalı ve kendi başarı hikâyelerini yazmalarına destek olmalıyız.

Sakarya Ticaret Borsası