Haftalık Bülten (Müstahsil)
Ayçiçek Çerezlik: 32,65 TL     Dana: 99.423,63 TL     Düve: 52.500,00 TL     Erik: 50,00 TL     İnek: 50.000,00 TL     İnek Sütü: 16,24 TL     Kabak Taze: 10,31 TL     Kabuklu Fındık: 113,98 TL     Kiraz: 76,39 TL     Kuzu: 8.825,00 TL     Manda: 81.277,50 TL     Mısır Dane: 7,70 TL     Sığır (Hasarat): 30.000,00 TL     Süs Bitkisi: 1.003,47 TL     Yemlik Buğday: 7,75 TL    

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

  • 09 Temmuz 2024

  • 49 Görüntülenme

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyelerimiz;


T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Sakarya Başmüdürlüğü'nün 01.07.2024 tarihli duyurusu;

Kuruluşumuz stoklarında bulunan;

2022 mahsulü mısır kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın2023 mahsulü mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına], Batman, Diyarbakır ve Mardin Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2023 mahsulü mısırlar ise kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] ve nişastacılara, peşin bedel mukabili serbest olarak 02 Temmuz 2024 tarihinden itibaren satışa açılmıştır. Mısır satışlarımıza başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Alım ve Satış Platformu (ELASP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Alım ve Satış Platformuna (ELASP), hem de TÜRİB' e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. Başvuruda bulunarak tahsis yapılan ancak ürünü almayan/takasını gerçekleştirmeyen müracaat sahiplerine takip eden aylarda yapılacak tahsislerde bu durum dikkate alınacaktır. Temmuz ayı satış talimatı ile satışa açılan TMO deposunda stoklu mısırın tamamının ödemesi peşin olarak kredi kartı ile yapılabilecektir. Yeni Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları Temmuz ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır. Satışa açılan mısır için son para yatırma, son teslim ve ELÜS'ler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ELÜS Hububat Stokları (Başvuru ELASP)

ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi                         : 02 – 10 Temmuz 2024 TÜRİB Takas Son İşlem Tarihi                                                         : 24 Temmuz 2024 (dahil)

 

TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)

Son Para Yatırma Tarihi                                                                     : 24 Temmuz 2024 (dahil)

Ürün Son Teslim Tarihi                                                                      : 31 Temmuz 2024 (dahil)

TMO Elektronik Alım ve Satış Platformu (ELASP) üzerinden dağıtımı yapılacak ELÜS'ler takas için TÜRİB' e gönderilecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.

TMO depolarındaki mısır için gelen talepler bekletilmeden 02 Temmuz 2024 tarihinden itibaren parasını yatıran ve aracını gönderen talep sahiplerine teslim edilecektir. Ofis hesaplarına alıcılar tarafından yatırılan ürün bedeli avans niteliğinde olup yatırılan parayı karşılayacak miktarda veya istenilen ürün kodunda emtia bulunmaması Kuruluşumuz tarafından taahhüt zorunluluğu doğurmayacaktır. Yatırılan ürün bedeli siparişin kabulü anlamı taşımayacaktır. Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Temmuz ayı mısır satış teslimatları (tutanaklı veya tutanaksız) 31 Temmuz 2024 (dahil) tarihini geçmeyecektir. Peşin satışlarımızda alıcılardan peşin satış sistemi uygulama esasları ile ilgili ıslak imzalı belge alınacaktır.

 

İçeriği Paylaş

Sakarya Ticaret Borsası