Haftalık Bülten (Müstahsil)
Ayçiçek Çerezlik: 32,65 TL     Dana: 99.423,63 TL     Düve: 52.500,00 TL     Erik: 50,00 TL     İnek: 50.000,00 TL     İnek Sütü: 16,24 TL     Kabak Taze: 10,31 TL     Kabuklu Fındık: 113,98 TL     Kiraz: 76,39 TL     Kuzu: 8.825,00 TL     Manda: 81.277,50 TL     Mısır Dane: 7,70 TL     Sığır (Hasarat): 30.000,00 TL     Süs Bitkisi: 1.003,47 TL     Yemlik Buğday: 7,75 TL    

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

  • 02 Temmuz 2024

  • 52 Görüntülenme

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.06.2024 tarihli yazı;

Avrupa Birliği'nin (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control System-ICS2) isimli elektronik gümrük sisteminin üçüncü sürümünde yer alan ve söz konusu sürüm kapsamındaki karayolu ve demiryolu taşımacılıkları öncesinde operasyonel süreci başlaması planlanan denizyolu taşımacılığı özelinde bilgi verilmektedir.

Bu defa, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) resmî internet sitesinde (https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/import-control-system-2-ics2-live-maritime-and-inland-wate rway-transport-2024-06-03_en) yapılan bir duyuruda, yeni bir çalışma takviminin devreye alındığı ve bahse konu sürümün kendi içinde üç aşamaya ayrıldığı bilgisi iletilmektedir.

Öte yandan, söz konusu duyuruda ilgili sürümün birinci aşamada, deniz ve iç suyolu taşımacıları için 3 Haziran 2024 tarihinde devreye alınması ve en geç 4 Aralık 2024 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanması; ikinci aşamada, deniz ve iç suyolu taşımalarında ara konşimento düzeyinde bilgileri sağlayan ekonomik aktörler için (taşıma işleri komisyoncuları, acenteler gibi) 4 Aralık 2024 tarihinde devreye alınması ve en geç 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanması; üçüncü aşamada, karayolu ve demiryolu taşımacıları için 1 Nisan 2025 tarihinde devreye alınması ve en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanmasının planlandığı aktarılmaktadır.

İçeriği Paylaş

Sakarya Ticaret Borsası