Haftalık Bülten (Müstahsil)
Ayçiçek Çerezlik: 32,65 TL     Dana: 99.423,63 TL     Düve: 52.500,00 TL     Erik: 50,00 TL     İnek: 50.000,00 TL     İnek Sütü: 16,24 TL     Kabak Taze: 10,31 TL     Kabuklu Fındık: 113,98 TL     Kiraz: 76,39 TL     Kuzu: 8.825,00 TL     Manda: 81.277,50 TL     Mısır Dane: 7,70 TL     Sığır (Hasarat): 30.000,00 TL     Süs Bitkisi: 1.003,47 TL     Yemlik Buğday: 7,75 TL    

İSG Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklik Taslaklarına Yönelik Görüş Talebi

  • Anasayfa
  • /
  • Duyurular
  • /
  • İSG Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklik Taslaklarına Yönelik Görüş Talebi
  • 17 Kasım 2023

  • 344 Görüntülenme

İSG Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklik Taslaklarına Yönelik Görüş Talebi

Sayın Üyemiz;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 30.10.2023 tarihli ve E-35804503-010.03-256033 sayılı yazı ile; işverenin muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlara ilişkin yükümlülükleri ile bu ekipmanların uygunluk kontrolünü yapmaya yetkili kişilerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Uygunluk Kontrollerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ve aynı zamanda 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7/A maddesinde düzenlenen uygunluk kontrol yükümlülüğünün Yönetmelikten çıkarılması amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandığı belirtilerek Birliğimiz görüşleri istenmiştir.

Ekte yer alan yönetmelik taslakları ile ilgili görüşlerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre 24.11.2023 tarihine kadar Birliğimize yazılı olarak ve elektronik ortamda word formatında mspm@tobb.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İçeriği Paylaş

Sakarya Ticaret Borsası