Haftalık Bülten (Müstahsil)
Ayçiçek Çerezlik: 32,65 TL     Dana: 99.423,63 TL     Düve: 52.500,00 TL     Erik: 50,00 TL     İnek: 50.000,00 TL     İnek Sütü: 16,24 TL     Kabak Taze: 10,31 TL     Kabuklu Fındık: 113,98 TL     Kiraz: 76,39 TL     Kuzu: 8.825,00 TL     Manda: 81.277,50 TL     Mısır Dane: 7,70 TL     Sığır (Hasarat): 30.000,00 TL     Süs Bitkisi: 1.003,47 TL     Yemlik Buğday: 7,75 TL    

Bilimsel Görüş Taslağı

  • 13 Kasım 2023

  • 145 Görüntülenme

Bilimsel Görüş Taslağı

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.10.2023 tarih ve E-45346265- 010.99-11740070 sayılı yazıda; Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından hazırlanan "Bitkilerin Gıdalarda Kullanımının Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Bilimsel Görüş" taslağının görüşe açıldığı ve Taslak ile Görüş Bildirme Formuna Bakanlığın https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM internet adresinden ulaşılabildiği belirtilerek, Taslağa ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri talep edilmektedir.

Söz konusu Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin "Görüş Bildirme Formu"ndaki tablo formatına uygun olarak, 23 Kasım 2023 tarihine kadar sakarya@stb.org.tr adresine e-mail yoluyla gönderilmesi

İçeriği Paylaş

Sakarya Ticaret Borsası